Notice

Notice

शैक्षिक सत्र २०७४/०७५ मा डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तहको प्रवेश परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी अन्तयन्त जरुरी सूचना ।

                                 

 

शैक्षिक सत्र २०७४/०७५ को लागि पि.सि.एल. नर्सिङ्ग (स्टाफ नर्स) ३ बर्षे, हेल्थ असिस्टेन्ट ३ बर्षे, डिप्लोमा इन फार्मेसी ३ बर्षे तथा ल्याब टेक्निसियन ३ बर्षे संकायमा आवेदन फाराम धमाधम भरीदै     छ ।

आवेदन फारम भर्ने तथा बुझाउने सम्बन्धी विवरण :

  • प्रवेश परीक्षा शुल्क  :  १५००/–
  • फारम वितरण मित  :  २०७४ असार ०७ गतेदेखि
  • फारम वितरण अन्तिम मिति  :  २०७४ असार २७ गतेसम्म
  • प्रवेश परीक्षा हुने मित  :  २०७४ असार ०७ गते
  • समय  :  विहान ८:०० बजे ।
  • परीक्षा समय  :  २ घण्टा १५ मिनेट

फारम पाउने तथा बुझाउने स्थान :

छिन्नमस्ता एजुकेशनल एकेडेमी, राजविराज–७, सप्तरी

फोन : ०३१–५२०८३०, ५२२८३०

Mail: cea.rajbiraj@gmail.com

विस्तृत जानकारीको लागि हाम्रो तथा परिषद्को वेभसाइटबाट सूचना, निर्देशिका Download मा गई Download गर्न सक्नु हुनेछ ।

www.chhinnamasta.edu.np

www.ctevt.org.np

Notice

डिप्लोमा/प्रविणता प्रमाण पत्र तह वार्षिक परीक्षा २०७४ को परीक्षा केन्द्र सम्वन्धी सूचना !

                                 

 

उपरोक्त सम्बन्धमा छिन्नमस्ता एजुकेशनल एकेडेमी राजविराजको परीक्षा केन्द्र यूनिक कलेज अफ मेडिकल साईन्स एण्ड होस्पिटल राजविराजमा तथा यूनिक कलेजको परीक्षा केन्द्र छिन्नमस्ता एजुकेशनल एकेडेमी, राजविराजमा भएको व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ । परीक्षा २०७४ श्रावण १८ गतेदेखि विहान ७:०० बजेदेखि हुनेछ ।

नोट :

  • – परीक्षामा Admit Card (प्रवेश पत्र) अनिर्वाय रुपमा परीक्षा केन्द्रमा लिएर जानु पर्ने छ ।
  • – परीक्षार्थीले परीक्षा समयमा क्यालकुलेटर प्रयोग गर्न पाइने छ । तर परीक्षा हलभित्र मोबाइल फोन लगायत विद्युतिय÷इलेक्ट्रोनिक्स उपकरणहरू प्रचलित कानुनले निषेध गरिएका बस्तु/चिज/उपकरण साथमा लैजान पाइने छैन । यो सूचनाको वेवास्ता गरी परीक्षा हलभित्र निषेध गरिएका उल्लेखित क्रियाकलापहरू गरेमा उक्त परीक्षार्थीको परीक्षा स्वतः रद्द हुने छ तथा प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाही हुने व्यहोरा समेत सूचित गरिन्छ । यो सूचना CTEVT को website.www.ctevt.org.np तथा यस एकेडेमीको website.www.chhinnamasta.edu.np मा पनि हेर्न सकिनेछ ।

छिन्नमस्ता एजुकेशनल एकेडेमी

परीक्षा केन्द्र,राजविराज ।

फोन : ०३१–५२०८३०, ५२२८३०

Mail: cea.rajbiraj@gmail.com

www.chhinnamasta.edu.np

www.ctevt.org.np